87. Intens

In alles handelde David vol overgave, ook in zijn relatie met God

Sommige mensen fladderen oppervlakkig door het leven. Hun tegenpolen zijn degenen die alleen uit alle macht kunnen leven. Halfslachtigheid kennen ze niet. Het is alles of niets, maar dat laatste komt zelden voor. Het is vrijwel altijd alles. Dit zijn de diep doorvoelde en onwijs begaafde mensen.

Davids trouw bleef niet beperkt tot Saul en Jonatan. Onder Davids regering wisten ook al hun nazaten zich veilig. Overste Abner had aanvankelijk een zoon van Saul, dus Davids rivaal, op de troon geholpen. Maar toen Abner op een laffe manier werd vermoord, raakte David dat diep. ‘Koning David zelf liep achter de baar toen Abner in Hebron werd begraven. De koning jammerde luidkeels bij Abners graf, en de soldaten jammerden mee.’1

Toen David als jongen schapen hoedde, ging hij tot het uiterste om zijn dieren te beschermen. Met zijn staf, slinger en blote handen doodde hij daarvoor zelfs leeuwen en beren. Die mentaliteit kenmerkte hem later ook als soldaat en legeraanvoerder en tenslotte als vorst. Hij deed alles met volle overgave. Er staat dat toen hij de ark van het heiligdom naar Jeruzalem haalde, hij ‘vol overgave’ voor de ark uit danste. Zijn vrouw Michal had zelfs moeite met Davids ‘dansen en springen voor de HEER’.2

Diep doorvoelende mensen zijn meestal artistiek. Grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Beethoven en van Gogh hadden ook zo’n inslag. Davids creativiteit lag op het vlak van de muziek en de dichtkunst. Zonder hem was mijn bijbel zo’n vijfenzeventig bladzijden dunner geweest. Eenenzeventig van de honderdvijftig liederen in het boek Psalmen zijn van Davids hand, terwijl er in andere bijbelboeken ook nog zo’n honderd dichtverzen van hem staan.3 Voor wat betreft bijdragen waarvan de auteurs genoemd worden, bezet David in de Bijbel met bijna vijf procent de zesde plaats.

Davids liederen bestaan vooral uit gebeden. Ze bieden een blik in zijn innige omgang met God. Hij betrok hem bij alle aspecten van zijn leven. Eerlijk en onverbloemd verwoordde hij God zijn eerbetoon, dank en frustraties, maar ook zijn misslagen. Geen wonder dat God hem een ‘man naar zijn hart’ noemde. De God van relaties is het gelukkigst wanneer een schepsel zich ten volle in een relatie met hem stort.

Soms frons ik mijn wenkbrauwen bij bepaalde dingen die David heeft gebeden. Neem bijvoorbeeld dit gebed: ‘Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen.’ En wat dacht je van: ‘God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden.’4 Was God blij met deze haatdragende opstelling van David?

Maar dan bedenk ik dat gebeden niet Gods opvattingen weergeven, maar van degene die bidt. En dan waardeer ik het des te meer dat God Davids gebeden ongecensureerd in de Bijbel laat staan. De God die een echte relatie met jou zoekt, slaat eerlijkheid onnoemelijk veel hoger aan dan politieke correctheid. Stort bij hem je hart maar uit. Bij hem hoef je daar nooit een moordkuil van te maken.

1. 2 Samuel 3:31,32
2. 2 Samuel 6:14-16
3. 2 Samuel 1:19-27; 3:33,34; 22:2-51; 23:1-7; 1 Kronieken 16:8-36
4. Psalm 3:8; 139:19-22