20. Evenbeeld

We zijn geschapen om God, elkaar en de schepping lief te hebben

Als je het verhaal van de scheppingsweek in het eerste hoofdstuk van de Bijbel leest, zie je daarin in verschillende opzichten voortgang. Eén daarvan is de toename in communicatie en de verdieping van relaties.

De elementen (dood): Daar praat je niet tegen en ze zeggen ook niets terug. Je kunt materie bewerken door het te smelten, te slijpen of te verwerken in chemische processen.

De plantenwereld (stilstaand): Er zijn mensen die hun kamerplanten toespreken. Een enkeling leest zijn tuin de weersverwachting voor, maar er komt geen antwoord terug. Je kunt planten beïnvloeden, door ze te planten, stekken, voeden, snoeien, enzovoorts. De plantenwereld voedt de dieren en de mensen.1

– De dierenwereld (bewegend): Vrijwel alle eigenaren van huisdieren en vee spreken en/of schreeuwen ertegen. Ze krijgen er gespin, geblaf, geblaat, gekrijs voor terug, eventueel met het geven van pootjes, kopjes, stootjes, beten, werkkracht en nog veel meer. Er ontwikkelen zich bijzondere relaties tussen baasjes en dieren, wel met de bedoeling dat het baasje de baas is.2 Daarnaast zie je dat dieren onderling relaties onderhouden als paartjes, nesten, kuddes, roedels, troepen, koppels en wat voor benamingen er nog meer zijn.

– De mens: Dit is de climax van Gods scheppingsdaden. ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken … God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’3 Als je dit leest, ben je een mens en weet je dat ons hele wezen bestaat uit relaties. Het zit in je gebakken dat je verbonden wilt zijn met anderen: met je ouders, je familie, je vriendjes, je klasgenoten, je collega’s en in het bijzonder met je geliefde.

Relaties zijn zo belangrijk voor ons, dat je meer wilt dan persoonlijke contacten. Je maakt gebruik van allerlei communicatiemiddelen die daarvoor ontwikkeld zijn: de brief, fax, telefoon, GSM, e-mail, MSN, SMS, chatbox, Facebook, Twitter of welke variant daarvan ook. Heel snel zal dit lijstje achterhaald zijn. We zijn bereid andere talen, zelfs braille, gebaren- en tasttaal te leren, om voeling met elkaar te kunnen houden. Geïsoleerde opsluiting is een zware straf, want een mens kan niet zonder contacten.

Het meest bezongen onderwerp en de meest beschreven of verfilmde thema’s zijn niet geld, gezondheid of werk. We maken ons het drukst over de liefde of juist het gebrek eraan. Je kunt ook niet anders verwachten, als de mens geschapen is naar Gods evenbeeld. God is liefde.

Mensen zijn dus geschapen om veel van God, elkaar en de verdere schepping te houden en daarvan te genieten. Weet je nog dat we dit boek begonnen zijn met de twee grote geboden die daarover gaan? En God zag ‘dat het zeer goed was.’4

1. Genesis 1:29,30

2. Genesis 1:28

3. Genesis 1:26,27

4. Genesis 1:31