17. Onverstoorbaar

 

Ondanks de kwestie Lucifer, schiep God het universum en leven op aarde

Ik weet niet hoe lang de affaire Lucifer/Satan al speelde, toen God overging tot de schepping van materie en ons universum. Lucifers rebellie weerhield God er dus niet van zijn voornemen uit te voeren.

Mocht je de goddelijke oorsprong van de Bijbel nog niet erkennen, dan hoop ik dat je door het lezen van dit boek redenen zult vinden om dat wel te doen. Ik wil je alvast laten weten dat ik erop vertrouw, dat wat we in de Bijbel vinden voldoende is om God te leren kennen. De Bijbel is geen handboek voor biologie, geologie of astronomie, maar beschrijft het verhaal dat zich afspeelt tussen God en mensen. Daar moeten we het mee doen. De technische vragen, waarop ik als westers geschoold mens antwoorden zoek, komen er niet in aan bod. Willen we meer details weten, dan hebben we genoeg gezond verstand gekregen om naar hartenlust het geschapene om ons heen te onderzoeken.

De Bijbel begint met de woorden: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed.’1 Is God te werk gegaan volgens de formule van Albert Einstein, die uitlegt dat energie en materie uitwisselbaar zijn? Heeft hij een oerknal gebruikt? Ik vermoed het, maar ik kan het mis hebben. Ik maak uit deze woorden alleen op dat God het universum ‘in het begin’ schiep en dat er op aarde toen nog niet direct leven was.

Op een gegeven moment, direct of misschien pas miljarden jaren na dat begin, ‘rijmde’ God in zes dagen het leven op aarde. Met ‘rijmen’ bedoel ik dat God schiep door middel van een unieke dichtvorm. Hij sprak en het was er.2 In de eerste drie dichtregels van dagen scheidde hij verschillende elementen tot bepaalde domeinen. In de laatste drie dagen werden deze ingevuld en bevolkt:3

Dag 1.
Licht en duisternis worden de domeinen van dag en nacht

Dag 2.
De scheiding van vloeiend en zwevend water leidt tot de zee met daarboven de dampkring

Dag 3.
Met het scheiden van land en water komt er land, daarnaast schept God de gewassen

Dag 4.
Dag en nacht zullen worden beheerst door zon, maan en sterren

Dag 5.
De zee en de dampkring worden bevolkt door waterdieren en vogels

Dag 6.
Het land wordt bevolkt door de landdieren, daarnaast schept God de mens

Dit is geen technisch/biologische studie, maar een dichterlijk verslag in een wereldbeeld van 3.500 jaar geleden. Ik wil daaruit oppikken wat de bijbelschrijver onthult over Gods karakter. Daarom verwerk ik het verhaal zoals het in Genesis beschreven is.4

 

1. Genesis 1:1,2

2. Psalm 33:6-9

3. Genesis 1:3-31

4. Een korte scheppingsperiode voor de levensvormen is wel te verwachten, aangezien ze van elkaar afhankelijk zijn. Planten hebben bijvoorbeeld bijen nodig voor hun bestuiving. Deze onderlinge afhankelijkheid vereist een soort vliegende start van het aardse leven. Zie ook het volgende hoofdstuk, ‘Kort gedicht’.