37. Nieuwe kansen

De vloed had de wereld veranderd, maar was de mens ook anders geworden?

Hoe God de vloed heeft veroorzaakt, door de inslag van een gigantische meteoriet of iets anders, ik weet het niet. Maar dit was meer dan een hoosbui. In de Bijbel staat: ‘In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet.’1 Het lijkt me dat er enorme bodemdalingen plaatsvonden, waardoor deze catastrofale waterramp zich kon voltrekken. De aarde leek weer teruggebracht te worden naar haar toestand van chaos, die er voor de scheppingsweek heerste.

Het gevolg was een immense vernietiging. ‘Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood.’2 De enorme water- en modderstromen sleurden plant en dier mee en creëerden natuurlijke massagraven. Deze vinden we tegenwoordig terug als steenkoollagen. De grote druk van het water boven de aardlagen versnelde het proces. Over deze steenkoollagen sloegen talloze aardlagen neer en tenslotte werden sommigen zelfs dubbelgeklapt, toen tegen het einde de continenten omhoog gestuwd werden. In de Alpen kun je daar prachtige staaltjes van zien.

Na al deze turbulente processen, die zich onder de bodem van de ark hadden afgespeeld, kan ik me voorstellen dat zijn opvarenden dolblij waren toen ze na meer dan een jaar weer vaste grond onder hun voeten voelden en terechtkwamen in een compleet nieuwe wereld. Met de meegevaren dieren maakten zij een nieuwe start op de aarde, die op een aantal punten veranderd was:

–      Waarschijnlijk werd tijdens de zondvloed de aardas ten opzichte van de zon verschoven, waardoor de jaargetijden ontstonden.3
–      De regenboog deed zijn intrede. Ik maak daaruit op dat er iets werd veranderd aan de atmosfeer en de waterhuishouding. ‘Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde … nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.’4
–      Zoals al eerder opgemerkt, verruimde God het menselijke voedselpatroon. ‘Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.’5
–      Om de waarde van het menselijke leven te bevestigen, stelde God een nieuwe regel: ‘Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.’

Ten slotte herhaalde hij de opdracht die hij Adam en Eva al had gegeven: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’6 Hoe zou dit lopen?

1. Genesis 7:11

2. Genesis 7:21,22

3. Genesis 8:22

4. Genesis 9:12-15

5. Genesis 9:3,4

6. Genesis 9:5-7