26. Verleid

Satan lokte de mensen zijn wereld binnen

Bedrog gaat niet samen met intimiteit. Alleen in openheid en oprechtheid kan liefde bloeien. Daar tegenover staat Satans systeem van zelfzucht. In Eden heerste de waarheid.

Jezus heeft over Satan gezegd dat hij de vader van de leugen is.1 De leugen is een uitvinding van Satan. In zijn regime tellen sympathie en eerlijkheid niet. Intimiteit is voor hem geen grondwaarde, maar een tegenwaarde. We kunnen van hem dus veel bedrog verwachten.

De volgende stap in het verhaal van Adam en Eva moet je zien in het licht van de voorgeschiedenis in de hemel. Satan tartte Gods bewering dat alleen een wereldorde van liefde bestendig is. Het bewijs van Satans ongelijk was nog niet geleverd, dus claimde Gods tegenstander het recht overal medestanders te mogen zoeken. Nadat hij aanhangers had geworven onder de engelen, zocht hij nu ook volgelingen bij de mensen.

Adam en Eva kwamen een keer in de buurt van de keuzeboom, die van kennis van goed en kwaad. Satan verscheen aan Eva in de gedaante van een prachtige slang en sprak haar aan.2 Let op zijn tactiek, die erop gericht was juist God te betichten van bedrog en egoïsme.

 

‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’3

 

Eerst schilderde hij God af als een vrek. Jullie mogen zeker niets van al dit lekkers in Liefland hebben. Toen Eva hem corrigeerde en stelde dat ze slechts gewaarschuwd waren voor één boom met dodelijke gevolgen, zette hij zijn valse beeldvorming door. Gods motieven kloppen niet. Hij wil jullie gewoon klein houden. Je gaat helemaal niet dood. God wil niet dat jullie evenveel weten als hij en dat jullie als hem worden.

 

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.4

 

Eva trapte in de argwaan over Gods drijfveer. Adam niet minder. Ze begonnen Gods beweegredenen te wantrouwen en deden dan ook geen navraag bij God zelf. Wat Lucifer tot Satan had doen worden, namelijk de status van God te willen hebben, werd ook hun val en ze tuimelden het domein van achterdocht en bedrog binnen, elementen die horen bij het rijk van Satan. Ze bevonden zich voortaan op zijn grond-gebied en waren aan hem onderworpen. Aangezien zij over de aarde heersten, was het niet meer dan logisch dat Lucifer vanaf dat moment de bezetter en heerser van deze wereld werd.

 

1. Johannes 8:44

2. Openbaring 12:9,10 laat zien dat de slang Satan is

3. Genesis 3:1-5

4. Genesis 3:6