71. Goede kost

Tips voor een gezond eetpatroon

In 2008 waren er woedende Chinese ouders in het nieuws. Uit winstbejag was babymelk vermengd met het giftige melamine. Zes baby’s overleden en bijna 300.000 werden er ziek. Zorgzame ouders willen dat hun kinderen niets dan gezonde en veilige kost binnen krijgen.

Bij God is het niet anders. Al bij de schepping had hij noten, granen en fruit als het menselijke voedingspakket gegeven en had er later, nadat Adam en Eva in de leugens van Satan waren gevallen, groenten aan toegevoegd. Na Noachs watervloed had hij ook het eten van vlees vrijgegeven, zolang het maar geen bloed bevatte.1 Eeuwen later gaf Mozes de Israëlieten namens God verdere instructies. Mozes gebruikte hierbij geen wetenschappelijke argumenten. Die hadden ze toch niet begrepen. Hij verwoordde het in godsdienstige taal. Zo sprak Mozes niet over hygiëne, maar over ‘reinheid’. Niet over het feite dat iets ongeschikt was voor consumptie, maar over ‘onrein voedsel’.

De Israëlieten mochten naast bloed ook geen dierlijk vet nuttigen.2 Nu, meer dan drieduizend jaar later, klinkt dat heel logisch in het licht van onze kennis over cholesterol en aanverwante zaken.

Een aantal diersoorten werd verboden.3 Alleen dieren die zowel herkauwen als gespleten hoeven hebben, werden geschikt geacht voor consumptie. Daar vallen onder meer herten, schapen en runderen onder. Paarden en varkens vallen af.

Ooit hoorde ik op de autoradio een interview met een kok van sportcentrum Papendal. Had iedere sport zo zijn eigen menu? was de vraag. De chef antwoordde dat marathonlopers meestal vegetarisch aten en dat wielrenners absoluut geen varkensvlees wilden, om de kans op steenpuisten te verkleinen.

Voor eetbare waterdieren geldt, dat ze zowel schubben als vinnen hebben. De meeste vissen vallen daaronder, maar schaaldieren, walvisachtige en palingachtige dieren niet. Veel ‘onreine’ vissen en dieren blijken aas- of alleseters te zijn. Ze zijn wel waardevol, omdat ze in de natuur de schoonmaakdienst en lijkenruimers vormen, maar juist daarom oneetbaar. Net zoals vuilnisbakken heel belangrijk zijn, zonder dat de meeste mensen die gebruiken als lunchdoos.

Bij de lijst van niet te eten dieren zijn in bijna alle gevallen wetenschappelijke argumenten aan te dragen waarom deze dieren taboe zijn. Tientallen onderzoeken hebben aangetoond dat bevolkingsgroepen die deze voedselvoorschriften opvolgen daar baat bij hebben. Statistisch gezien lijden zij aan minder (welvaarts)ziekten en worden zij ouder dan de gemiddelde bevolking. Dat komt overeen met de belofte die God de Israëlieten gaf, namelijk dat zij, als ze zijn voorschriften opvolgden, niet de kwalen zouden kennen waaraan zij de Egyptenaren hadden zien lijden.4 Onderzoek van hiërogliefen en mummies heeft aangetoond dat de Egyptenaren onder meer hebben geleden aan onze moderne hart- en vaatziekten. Dit is kenmerkend voor alles wat bij Gods onderricht hoort. Het is allemaal voor jouw bestwil.

1. Genesis 1:29; 3:18; 9:3
2. Leviticus 3:17
3. Leviticus 11; Deuteronomium 14:4-21
4. Exodus 15:26