13. Lichtdrager

Lucifer was een prachtige, intelligente en hooggeplaatste engel tot eer van God

Engelen hebben als eerste op Gods liefde kunnen reageren. Eén engel verdient vanwege zijn reactie onze bijzondere aandacht. In de Nederlandse bijbeltekst wordt zijn naam niet genoemd, maar in de oude Engelse vertaling (de King James Version) kreeg hij een fraaie naam: ‘Lucifer’ (Lichtdrager). De Nederlandse bijbels noemen hem ‘morgenster’.1

De Hebreeuwse naam voor Lucifer is ‘Helel’. Dat is verwant aan het Hebreeuwse werkwoord voor schitteren, dat ook loven betekent. Denk maar aan ‘Halleluja’, wat ‘Prijs de Heer’ betekent. De schitterende schoonheid van Lucifer was een ode aan het artistieke vermogen van zijn schepper.

We komen deze Lucifer in twee liederen tegen, één in Jesaja 14 en één in Ezechiël 28. Het lied in Jesaja gaat over de koning van Babylon, die op dat moment de wereldwijde opperheerser is. In Ezechiël wordt de vorst van de stadstaat Tyrus bezongen.2

Maar als je deze liederen leest, merk je dat het verhaal van beide vorsten samensmelt met dat van Lucifer. Hij is hun voorloper. Het gordijn tussen het zichtbare en het onzichtbare wordt als het ware weggeschoven en we lezen plotseling over de inspiratiebron van deze heersers.

Ezechiël zegt over Lucifer: ‘Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen.’3 In de Bijbel is een cherub een engel die zich vlakbij God bevindt. In het heiligdom van Israël stonden twee gouden beelden van cherubs, die met hun vleugels de glorie van God omsloten. In veel lofzangen wordt gezegd dat ‘God troont op de cherubs’. In sommige beschrijvingen dragen cherubs de troon van God.4

Ezechiël schrijft verder over deze illustere engel: ‘Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen, … gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar.’5 Het werkstuk, dat Lucifer droeg, leek op de borsttas van de latere hogepriester van Israël. Daarin waren twaalf edelstenen gezet, die de twaalf stammen van Israël voorstelden.6 De hogepriester was de godsdienstige leider, het hoofd van aanbidding. Hij was de religieuze vertegenwoordiger van Israël. De functie van Lucifer leek daarop, maar dan op engelenniveau.

Lucifer, de meest intelligente en oogstrelende engel ooit geschapen, was een genot om te zien, te horen en te ervaren. Door zijn uitzonderlijke verschijning en capaciteiten verheugden velen zich in de creativiteit van God.

1. Jesaja 14:12. De Engelse King James Version uit 1611 volgt in dit vers de Latijnse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Vulgaat. Daarin wordt ‘lucifer’ gebruikt op de plaats waar wij ‘morgenster’ hebben staan. Voor het gemak noem ik deze engel verder Lucifer.

2. Jesaja 14:3-23 en Ezechiël 28:12-19

3. Ezechiël 28:14

4. Genesis 3:24; Exodus 25:18-22; 1 Samuel 4:4; 2 Samuel 6:2; 22:11; Psalm 80:2; 99:1

5. Ezechiël 28:12,13

6. Exodus 28:15-21