De schrijver

bde1297De schrijver van Ongelooflijk! is Rudy Dingjan (1952). Hij is de echtgenoot van Ria, de vader van drie kinderen en opa van zeven kleinkinderen. Hij komt uit een predikantengezin en hoort nog bij de generatie die de HBS bezocht. Hij koos de B-kant om arts te worden. Maar voor hij aan zijn studie geneeskunde kon beginnen, ervoer hij ‘tegen wil en dank’ een andere roeping. Met de verzuchting of er geregeld kon worden dat hij dan tenminste een gelukkig predikant zou worden, switchte hij naar theologie en werd predikant bij de zevendedags-adventisten . . . en vond daarin zijn geluk!

In zijn werk heeft hij altijd geprobeerd de rijkdom van het geloof in God bekend te maken buiten de kerkmuren. Sinds 1997 werkt hij als departementshoofd Gemeentegroei op het Landelijk Kantoor in Nederland.

In de afgelopen decennia is het denken drastisch veranderd. Termen en gedachtegangen die veertig jaar terug nog gemeengoed waren, leveren nu gezichten met grote vraagtekens op. Wil Gods onveranderlijke love story nog aankomen, dan moet je hem in de 21ste eeuw anders brengen. Ongelooflijk! is Rudy’s bijdrage aan alle pogingen om het goede nieuws over God met een frisse verwoording toegankelijk te maken.