9. Gewenst

Iedereen en alles buiten God is doelbewust door hem geschapen en gewenst

Laten we dus beginnen aan het verhaal van God. Hoe kunnen we zijn verhaal zo ervaren, dat we tot dezelfde bevindingen komen als Jezus en zijn leerlingen? Hun beleving van God stelde hen in staat innige relaties met elkaar aan te gaan en te onderhouden. The Beatles zongen reeds kort door de bocht: All you need is love (Alles wat je nodig hebt is liefde) en ze hadden gelijk. Echt geluk is alleen mogelijk als je bemint en bemind wordt, kent en gekend wordt. Met dat doel duiken we het verhaal van God in.

Juist het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, biedt ons doorkijkjes in de hemel, en het begin van Gods verhaal. In hoofdstuk 4 wordt God uitbundig bejubeld en in het laatste vers horen we: ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’1

Als je deze lofzang een beetje laat inzinken, wordt ten eerste duidelijk dat niets uit zichzelf bestaat, behalve God. Alles buiten God vindt zijn oorsprong in hem.

Ten tweede is de schepping door hem gewild. Het is niet zoals bij een ongewenste zwangerschap, waarbij er geen blijdschap is over het onbedoelde kind. Het vooruitzicht dat er een kind komt kan zó bedreigend zijn, dat het kind wordt geaborteerd. Anderen kunnen dat niet over hun hart verkrijgen en laten het dan toch maar ter wereld komen. Maar dat kind was eigenlijk nooit de bedoeling. Ze zitten ermee opgescheept.

In die situatie heeft God zich nooit bevonden. Alles wat hij geschapen heeft, heeft hij juist met blijdschap begroet, zoals ouders met een kinderwens hun baby verwelkomen. In het boek Job krijg je zelfs de indruk, dat naarmate God meer creëert, het al geschapen deel van de schepping daarbij staat te juichen. Ik kan me nog goed herinneren hoe mijn zusje, broertje en ik uit ons dak gingen, toen ‘ons’ nakomertje werd geboren. Sander zag het levenslicht op de veertigste verjaardag van onze moeder. Ons hele gezin was in feeststemming. Zo vertelt God ook op dichterlijke wijze tegen Job dat hij de aarde heeft geschapen ‘terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde.’2

Dit is goed nieuws. De kosmos, onze planeet, materie en al het leven zijn door God bewust gepland. Er bestaat geen andere oorsprong dan zijn wil. Niets en niemand is onbedoeld ontstaan. Daarmee verkrijgt alles wat bestaat en leeft een belangrijk kenmerk: gewenstheid. Oorspronkelijk kwam dit warme onthaal van verschillende kanten. Er was Gods eigen vreugde over wat hij schiep en ook genoten zijn schepsels onderling van elkaars bestaan en ontstaan.

Van dat laatste is overigens niet meer zoveel te merken. Door menselijk gedrag raakt de wereld vervuild en sterven er iedere dag planten – en diersoorten uit. Er is duidelijk iets fout gegaan. Daar moeten we beslist op terugkomen.

 

1. Openbaring 4:11, zie ook Johannes 1:3

2. Job 38:7