51. Geen idylle

Jakob stichtte ver van huis huize hommeles

Bij Laban aangekomen, viel Jakob gelijk voor Rachel, diens jongste dochter.1 Normaal gesproken zou de rijkdom van Jakobs vader Isaak borg hebben gestaan voor voldoende vermogen om de bruidsschat, hoe hoog ook, in een keer neer te leggen. Maar vader Isaak was ver weg en broer Esau was boos. Dus sloot Jakob met Laban een werkcontract van zeven jaar af. Daarna zou hij met Rachel mogen trouwen. Hij had het er graag voor over. Jakob verlangde zo naar haar, dat die zeven jaren voor zijn gevoel voorbijvlogen. Vol verlangen zag hij uit naar de bruiloft.

Maar toen werd de bedrieger bedrogen. De morgen na de eerste huwelijksnacht bleek dat Laban niet Rachel, maar zijn oudste dochter Lea in het bruidsbed had laten stappen. Na heftig protest van Jakob, kreeg hij een week later alsnog Rachel erbij, maar hij moest dan nog wel zeven jaar extra blijven werken.

Dit legde geen basis voor een idyllisch gezinsleven. Rachel was voor Jakob de ware, maar juist zij kreeg geen kinderen. Lea schonk Jakob daarentegen de ene zoon na de andere: Ruben, Simeon, Levi en Juda.

Rachel kon dat niet aanzien en nam haar toevlucht tot de tactiek van oma Sara: ze zette haar slavin Bilha in. Die gaf Jakob zonen vijf en zes: Dan en Naftali. Lea’s kinderbron stond nu even droog en zij aapte Rachel na: Jakob moest ook slapen met haar slavin Zilpa, waardoor zonen Gad en Aser geboren werden, zonen zeven en acht.

Jakobs oudste zoon Ruben (van Lea) vond op een dag liefdesappels. Daarvan werd in die tijd gedacht dat ze de vruchtbaarheid vergrootten. In ruil voor een extra nachtje met Jakob stond Lea toe dat Rachel ze kreeg. Tevergeefs, want ook met die liefdesappels werd Rachel nog steeds niet zwanger. Maar Lea hield aan dat extra nachtje Jakob wel haar vijfde zwangerschap over, waardoor Issaschar werd geboren. Snel volgden nog Zebulon en tot slot Dina, Jakobs enige dochter.

Daarna pas, na tien zonen en een dochter van de andere vrouwen, raakte Rachel zwanger en schonk ze het leven aan nakomertje Jozef.

Denk je eens in welke spanningen er bij familie Jakob allemaal moeten hebben geheerst. Eerst bezette Rachel de eerste plaats. Zij was Jakobs lieveling. Vervolgens triomfeerde Lea door steeds meer zonen te baren, terwijl de kinderloze Rachel het enkel met Jakobs liefde moest doen. Bilha en Zilpa, slavinnen van Rachel en Lea, fietsten daar met hun vier zonen tussendoor en gingen zichzelf ook bepaalde rechten toe-eigenen. Al die toch al getroubleerde verhoudingen kwamen op scherp te staan toen Rachel tenslotte haar troetelkind Jozef kreeg.

De perikelen in Jakobs ouderlijke huis vielen in het niet vergeleken bij de intriges, ruzies, en jaloezie in zijn eigen gezin. Nee, God had niet het best hanteerbare personeel ‘in dienst’ genomen om ‘zijn volk op aarde’ neer te zetten.

1. Genesis 29 en 30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *