35. Ruim en veilig

Er gingen meer dieren dan mensen in de ark

Ter vergelijking heb ik de gegevens opgezocht van een cruiseschip met ongeveer dezelfde lengte als de ark: de MS Columbus van de Hapag-Lloydlijn. Dit varende paradijs is 144 meter lang, 22 meter breed en van kiel tot top 25 meter, waarvan 20 boven water. Het heeft zes passagiersdekken en herbergt volgeboekt 420 toeristen en 170 bemanningsleden.

De ark van Noach (150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog met drie dekken) was hierbij vergeleken wat plomper. Maar ze hoefde dan ook niet rank te zijn om voortgedreven te worden. In de maalstroom van de vloed gaf een lager ontwerp meer stabiliteit. Eigenlijk lijken de verhoudingen van de ark vooral op die van moderne containerschepen.

Ik vind dit boeiend. Door de geschiedschrijving en via opgravingen weten we dat in het verre verleden de ‘grote schepen’ zo’n 40 meter lang waren. Het grootste schip uit de oudheid is een oorlogscatamaran van de Egyptische koning Ptolemeüs IV uit 210 voor Christus geweest met een lengte van 130 meter. Waarschijnlijk heeft dit schip veel ontzag ingeboezemd maar niet echt gefunctioneerd, want daarna zijn er uitsluitend kleinere boten gebouwd. Zelfs de beroemde Mayflower, waarmee de pelgrimvaders in 1620 vanuit Plymouth vertrokken naar Amerika, had een waterlijn van slechts 29 meter. Ze vervoerde 100 passagiers, waarvan de helft onderweg bezweek.

En nu blijken de containerschepen van de eenentwintigste eeuw dezelfde verhoudingen te hebben als de ark. De schepper wist al in Noachs dagen welke maatvoering stabiel en veilig is.

Er gingen geen 590 mensen aan boord, zoals op de MS Columbus. Slechts acht personen wilden naar binnen: Noach, mevrouw Noach, hun drie zonen en hun vrouwen. Niet alleen de mensheid kreeg een doorstart, ook het dierenrijk mocht opnieuw beginnen. God leidde één paar van alle soorten beesten en vogels naar de ark. Van de zogenaamde’reine’ dieren kwamen er telkens zeven paar.1 (Na de vloed zou Noach offers brengen van deze dieren.)

Waarom namen er niet meer mensen plaats in de ark? Waarom luisterden ze niet naar Noach, ‘de heraut van de rechtvaardigheid’?2 Het antwoord is niet moeilijk. Ze wilden niet luisteren, want God telde voor hen niet.

Jezus en schrijvers van het Nieuwe Testament stellen dat er weer zo’n situatie zal ontstaan. De omstandigheden op aarde zullen zich opnieuw zo ontwikkelen, dat de wereld gaat lijken op hoe het was vóór de zondvloed. Bijna niemand zal rekening houden met God en bijgevolg ook niet met zijn medemensen. Dit zal zich afspelen in de periode die voorafgaat aan de terugkeer van Jezus. Hij vraagt zich zelfs af of hij op aarde dan nog wel geloof zal aantreffen.3

 

1. Genesis 7:1-5. In Leviticus 11 en Deuteronomium 14 kun je nalezen welke dieren ‘rein’ en welke ‘onrein’ zijn. De meeste onreine dieren zijn vuilruimers: Ze nuttigen andere dieren en kadavers. Ze zijn niet geschikt voor menselijke consumptie. De vuistregel is dit: reine zoogdieren herkauwen én hebben een gespleten hoef. Voor reine waterdieren geldt dat ze vinnen én schubben hebben. Varkens en paling, bijvoorbeeld, vallen daarmee ‘buiten de boot’, als het om hun eetbaarheid voor mensen gaat.

2. 2 Petrus 2:5

3. Matteüs 24:12; Lucas 18:8