34. Synchroniseren

Noach wandelde met God en bouwde in vertrouwen een ark op het droge

God droeg Noach op een boot, een ark, te bouwen, want het zou gaan regenen.1 Het moest een vaartuig met drie verdiepingen worden, met de volgende afmetingen: 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog.

Johan Huibers uit Broek op Langedijk, het kan haast niet Nederlandser, heeft van 2005 tot 2007 eerst de ark op halve schaal nagebouwd. Hij voer van plaats naar plaats, gaf de bezoekers een indruk van Noachs verhaal en verschafte informatie over de Bijbel. Maar tussen 2009 en 2012 bouwde hij in Dordrecht met personeelsleden en vrijwilligers de ark na op ware grootte. Een middagje rondlopen op deze buitenproportionele woonaak is een unieke ervaring.

Vanwege veiligheidsvoorschriften mocht Huibers deze boot niet geheel van hout vervaardigen. Hij werd drijvend op het water gebouwd op aan elkaar gelaste metalen pontons. Het bovendeel is opgetrokken uit hout. Ook om een andere praktische reden bestaat deze replica niet geheel uit hout. Marco, een vrijwilliger, schreef op de website: ‘Als de ark van hout gemaakt zou worden zouden we ten eerste een hele grote vlakke plaats moeten hebben waar hij droog opgebouwd zou moeten worden. Daarna … moet hij nog het water in … en hijskranen zouden het waarschijnlijk niet kunnen vanwege het gewicht van de boot, de grootte en de plaats waar hij opgebouwd zou worden.’2

Ik maak uit de Bijbel op dat het op aarde tot het moment dat Noach zijn Ark ging bouwen nog niet had geregend.3 Noach begon dus aan een enorme boot op het droge, in het besef dat zonder Gods ingrijpen deze nooit zou komen te drijven. Geen wonder, dat hij later in de Bijbel genoemd wordt als voorbeeld van wat geloof inhoudt: ‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden.’4

Noachs geloof kwam voort uit zijn ‘nauwe verbondenheid met God’.5 Letterlijk staat er dat hij ‘met God wandelde’. Als ik op kantoor mijn laptop aansluit, wordt al het werk, dat ik er sinds de vorige keer thuis op gedaan heb, gesynchroniseerd met het kantoornetwerk. Alle stukken die ik veranderd heb worden bijgewerkt, zodat op beide systemen de laatste gelijke versies komen te staan. Met iemand wandelen lijkt daarop. Ria en ik ervaren dat het onze band goed doet, omdat we al lopend vanzelf allerlei dingen bespreken die ons bezighouden. Tijdens het wandelen synchroniseren we als het ware onze levens.

Noach had zo’n wandelervaring, zo’n synchronisatieproces, met God. Hij vertrouwde hem zijn leven toe en zocht ook naar Gods kant van het verhaal. Dat is geloven: in verbondenheid met God leven, je hele leven, hebben en houden in alle vertrouwelijkheid met hem delen en daar naar handelen.

 

1. Genesis 6:12-16

2. Overgenomen van www.arkvannoach.com. Marco’s relaas staat er inmiddels niet meer op.

3. Zie Genesis 2:5 en het feit dat de regenboog voor het eerst zichtbaar wordt ná de watervloed. De klimaatbeheersing op aarde stak vóór de vloed blijkbaar anders in elkaar dan nu. Zou het kunnen, dat er daardoor na die de vloed meer schadelijke kosmische straling onze atmosfeer binnendrong, waardoor ook de maximum leeftijden van de mensen drastisch lager werden? Die klimaatverandering zou ook kunnen verklaren waarom we fossiele brandstoffen kunnen winnen in poolgebieden, omdat daar ooit bossen zijn geweest.

4. Hebreeën 11:7

5. Genesis 6:9