217. Open einde

Ga voor nu en altijd mee met Gods coupplan tegen Satans ik-terreur

Al in 1991 werden de Parijse akkoorden getekend om vrede in Cambodja te brengen. Toch maken niet-geruimde landmijnen er nog steeds slachtoffers. Bij het begin van zijn vrederijk stelt God meteen de veiligheid van de nieuwe wereld zeker. Hij gooit ‘de dood en het dodenrijk’ in de vuurpoel.1 ‘Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Johannes kreeg die nieuwe hemel en aarde te zien en zag daar geen zee. Strandliefhebbers en snorkelaars kunnen gerust zijn. Voor Johannes, gevangene op Patmos, staat de zee symbool voor scheiding. Het komt erop neer dat vrienden en geliefden elkaar voortaan altijd kunnen ontmoeten.

Als tegenbeeld van de hoer Babylon zag Johannes de bruid van het lam, de stad Jeruzalem. Ze heeft gouden straten en bouwwerken van edelsteen. Haar maten bestaan uit eenheden van twaalf. Zij stelt niet zozeer een woonplaats voor, als wel de bewoners ervan, Gods volk. Hun relaties zijn zo zuiver en duurzaam als edele metalen en stenen.

Een stem benoemt de belangrijkste relatie: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’ Gods loutere liefde is zo intens, dat hij op de oude aarde ons ervoor moest beschermen. Voortaan zal zij ons ongefilterd beschijnen. Niemand zal er voor wegvluchten. Integendeel. We zullen ons erin koesteren en de intimiteit die we ervaren zal steeds inniger worden. God geeft niet zomaar eeuwig leven. Zijn directe band met ons garandeert vooral een onbegrensde kwaliteit van leven.

Zo sluit de Bijbel de geschiedenis van God af met een open einde – ze stopt nooit. Ik heb in deze geschiedenis niets aangetroffen dat God anders had moeten aanpakken om vriendelijker of met een hoger goedheidsgehalte uit de bus te komen. Koppig was, is en blijft hij altijd liefde. Zijn geschiedenis toont ook aan dat leven alleen dan voor eeuwig duurzaam is, als we het in liefde leven.

Ik gebruik met opzet ‘we’. Want dit is ook voor jou. Er wordt op je gerekend. Wie je ook bent, wat je ook op je kerfstok hebt en hoe je ook over jezelf denkt, God heeft ook in jou dat oer-verlangen naar verbinding geplant. Hij heeft aan zijn tafel een stoel voor je gereserveerd.

Gods tekst in het script is helder. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw tekst in het scenario. Jij beslist of je met Gods coupplan meegaat. Jij bepaalt of Satan je mag blijven koeioneren onder zijn ego-despotisme, of dat je, aangestoken door Gods goedheid, in verzet komt.

Ik wil horen bij de verzetsbeweging die de overmacht van de ik-terreur uitdaagt. Gods onvervalste aard raakt haar leden, ons, tot op het bot. We aanbidden de schepper uit de grond van ons hart, zonder voorbehoud. We bewaren zijn geboden. Bij hem zoeken we onze identiteit. We willen op hem lijken en maken zijn spijkerharde mildheid tot ons ideaal. Daarom kunnen we onder elkaar helemaal onszelf zijn, eerlijk over onze gebreken, tekorten en angsten. Ongemaskerd accepteren we elkaar. Onze heldendaden betreffen geen geweld, maar overwinningen op onze ik-zucht. Onze wapenfeiten bestaan uit acties van medeleven en dienstbaarheid. Met vallen en opstaan tarten we de tirannie van het egoïsme en vertonen steeds meer trekken van de God die ons inspireert. Wat we aan het begin van Ongelooflijk! voor onhaalbaar hielden, die onmogelijke eenheid met elkaar, beleven we.

Droom of werkelijkheid? Jij bepaalt jouw tekst in het scenario.

1. Dit hoofdstuk beslaat Openbaring 21 en 22. De citaten komen uit Openbaring 20:14; 21:4 en 3.